Quy định về diện tích tối thiểu tách thửa tại Tiền Giang

Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa hiện nay đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành, Đất Nền Tiền Giang chia sẻ lại để các bạn tham khảo.

Các phường thuộc thị xã và thành phố Mỹ Tho diện tích tối thiểu là 40m2
Các phường thuộc thị xã và thành phố Mỹ Tho diện tích tối thiểu là 40m2

Diện tích tối thiểu sau khi trừ hành lang an toàn bảo vệ công trình công cộng (gồm các công trình theo quy đinh tại khoản 1 Điều 157 Luật Đất đai) thì thửa đất mới được hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo như sau:

Quy định tách thửa đối với đất ở tại Tiền Giang

Vị trí 1 tại các phường thuộc thị xã và thành phố Mỹ Tho diện tích tối thiểu là 40m2

Vị trí 2 mặt tiền đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ thuộc địa bàn các huyện, thành thị, các thị trấn thuộc huyện, các xã thuộc các thị xã và thành phố Mỹ Tho (trừ các thửa đất tại vị ví trí 1) có diện tích tổi thiểu là 50m2

Vị trí 3 tại các vị trí còn lại của các xã thuộc huyện có diện tích tối thiểu là 100m2

Riêng đối với thửa đất giáp đường giao thông, kể cả thửa đất mặt tiền đường có kênh công cộng phía trước song song với đường thì ngoài diện tích đất tối thiểu theo quy định, thì thửa đất mới được hình thành và thửa đất còn lại phải có chiều ngang từ 4m trở lên

Quy định tách thửa đối với nông nghiệp tại Tiền Giang

Với vị trí 1 nếu thửa đất thuộc khu vực quy hoạch có đất phi nông nghiệp thì diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là 100m2, nếu thửa đất thuộc khu vực quy hoạch chỉ có đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu là 300m2.

Tương tự, với vị trí 2 lần lượt là 150m2 và 400m2; vị trí 3 lần lượt là 300m2 và 500m2.

Riêng đối với thửa đất giáp đường giao thông, kể cả thửa đất mặt tiền đường có kênh công cộng phía trước song song với đường thì ngoài diện tích đất tối thiểu theo quy định, thì thửa đất mới được hình thành và thửa đất còn lại phải có chiều ngang từ 4m trở lên.

#datnentiengiang chia sẻ